Op 3 maart zongen we naar jaarlijkse traditie de dialectmis voor de Brikkenbekkers, die dit jaar een feestjaar 5 x 11 hadden met als prins Dylan den eerste.

We hebben kunnen meegenieten van het gastoptreden van Beppie Kraft.

Nadien zijn we nog met enkelen naar de machtsoverdracht gaan kijken.